วันพุธ

ห้วยบง 80  ขายลำมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 เป็นพันธุ์ใหม่

ขายลำมันพันธุ์ห้วยบง 80
มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "ห้วยบง 80" ให้ทั้งผลผลิตหัวสด-หัวแห้ง ปริมาณแป้งในหัวสูงและต้านทานโรคราแป้ง

ให้ผลผลิต 7-10 ตันต่อไร่  มีลำมันพันธุ์ ห้วยบง80 จำหน่ายขายไร่ละ 4,000 บาท
มีบริการส่งพร้อม โทร..089-9423983 คุณ สมคิด พลเยี่ยม อ.ภูกระดึง จ.เลย


สีเปลือกหัว น้ำตาลอ่อน  ห้วยบง 80
  ลักษณะเด่น  
        เป็นพันธุ์ที่มีแป้งเฉลี่ยสูงถึง 27.3%  ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ KU50 และ HB60 ผลผลิตหัวสดใกล้เคียงกับพันธุ์ HB60 แต่สูงกว่า KU50   มีลักษณทรงต้นสูง แตกกิ่งน้อย เหมาะกับการใช้แปรรูปทำมันเส้น แป้ง และเอทานอล


ยอดสีเขียวอ่อน ห้วยบง 80
 ข้อแนะนำในการปลูก
 
     มันสำปะหลังพันธุ์ "ห้วยบง 80" เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ เมื่อได้รับพ้นธุ์ห้วยบง 80 นี้แล้ว ก่อนขยายปลูกเป็นจำนวนมาก ควรจะทดลอง ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ดีพันธุ์ อื่นที่ใช้อยู่ เช่น ผลผลิต หรือล้กษณะอื่น ๆ ของพันธุ์จนพอใจ 
                 
    ลักษณะของสายพันธุ์นี้จะแตกกิ่งน้อยและลำต้นต่อนข้างจะตรงมากกว่าพันธุ์ห้วยบง 60 และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ทำให้สะดวกต่อการตัดเก็บท่อนพันธุ์และสามารถเพิ่ม จำนวนต้นปลูกต่อไร่ให้สูงขึ้นได้ (ถี่ขึ้น) 
 
    นอกจากนั้น การที่จะปลูกให้ได้ผลผลิตสูงควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-7-18 หรือสูตร 16-8-16 หรือ 15-15-15 อัตรา 25-50 กิโลกรัม/ไร่ หลังปลูก 1-2 เดือน (ในขณะที่ดินมีความ ชื้น) หรือใสุ่ปุ๋ยคอก อัตรา 500-1,000 กิดลกรัม/ไร่ หว่านก่อนพรวนดินปลูก และไม่ควร เก็บเกี่ยวมันฯ อายุน้อยกว่า 10 เดือน 

ที่มา:
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.tapiocathai.org/